Güne Harika Güzel Mutlu bir gülümseme ile devam etmek için.

meet-doctors

Dr. Memduha TÖZÜM BULUT
Dişeti Hastalıkları Uzmanı (Periodontolog)

Alanya Dişeti Hastalıkları Uzmanı | Dr. Memduha Tözüm Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nden 2008 yılında dönem birincisi olarak mezun olan Dr. Memduha Tözüm Bulut, yine Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde Periodontoloji Anabilim Dalı’nda (Dişeti Hastalıkları ve Cerrahisi) doktora eğitimine başlamıştır. Doktora eğitimini ‘Rosuvastatinin Deneysel Periodontitis Modelinde Oksidatif Stres ve Enflamatuvar Parametrelere Etkisinin Değerlendirilmesi’ isimli tez çalışması ile 2015 yılında tamamlamıştır. Doktora eğitimi nedeniyle kendisine 2015 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından uzmanlık belgesi de verilmiştir. Dr. Memduha Bulut, Dt. Erman Bulut ile 2015 yılında Özel Elitia Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ni kurmuştur.

Uyguladığı tedaviler İmplantoloji, Dişeti hastalıkları, tedavisi ve cerrahisi, Kemik rezorbsiyonları ve tedavisi, Sinüs cerrahisi, Gülüş tasarımı olan Dr. Memduha Tözüm Bulut çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve eğitime katılarak güncel tedavi yaklaşımlarını yakından takip etmektedir.

Önlisans : Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Doktora : Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Periodontoloji Anabilim Dalı

Çalışma: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi

Yayınlar

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale

1. Fentoğlu Ö., Kırzıoğlu F.Y., Tözüm Bulut M., Kurgan Ş., Koçak H., Sütçü R., Kale Köroğlu B., Günhan M. Serum Lp-PLA2: as a novel viewpoint in periodontal treatment of hyperlipidaemics. Journal of Turkish Medical Sciences, 2015, 45: 619-626.

2. Fentoğlu Ö., Kırzıoğlu F.Y., Tözüm Bulut M., Kumbul Doğuç D.,Kulaç E., Önder C. Günhan M. Evaluation of Lipid Peroxidation and Oxidative DNA Damage in Patients With Periodontitis and Hyperlipidemia. Journal of Periodontology, 2015, 86 (5): 682-688.

3. Kırzıoğlu FY, Tözüm Bulut M, Doğan B, Fentoğlu Ö, Özmen Ö, Çarsancaklı SA, Ergün AG, Özdem M, Orhan H. Anti-inflammatory effect of rosuvastatin decreases alveolar bone loss in experimental periodontitis. J Oral Sci. 2017;59(2):247-255. doi: 10.2334/josnusd.16-0398.

4. Kırzıoğlu FY, Özmen Ö, Doğan B, Bulut MT, Fentoğlu Ö, Özdem M. Effects of Rosuvastatin on Inducible Nitric Oxide Synthase in Rats with Hyperlipidaemia and Periodontitis. J Periodontal Res. 2017 Oct 31. doi: 10.1111/jre.12513. [Epub ahead of print]

5.Is a Cholestrol-Enriched Diet a Risk Factor for Alveolar Bone Loss? Kırzıoğlu FY, Fentoğlu Ö, Bulut MT, Doğan B, Özdem M, Özmen Ö, Çarsancaklı SA, Ergün AG, Orhan H. J Periodontol. 2016 May;87(5):529-38. doi: 10.1902/jop.2016.150509. Epub 2016 Jan 11.

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale

1. Yetkin Ay Z., Fentoğlu Ö., Tözüm M., Yiğit U., Uskun E., Kırzıoğlu F.Y. Kalay Florid ve Sodyum Heksametafosfat İçeren Bir Diş Macununun Plak İndeksi ve Gingival İndeks Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2011;21(2): 1-4.

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın

1. Fentoğlu Ö., Kırzıoğlu F.Y., Tözüm Bulut M. Serum and GCF Myleperoxidase Levels in Periodontal Disease and Hyperlipidaemia. J Clin Periodontol, 6-9 June 2012; 39 (Supplement 13): 290.

2. Tözüm Bulut M., Kırzıoğlu F.Y. Antioxidative effects of statins in periodontal disease. Cell Membranes and Free Radical Research.

3. F. Kırzıoğlu F.Y., Fentoğlu Ö., Tözüm Bulut M. Doğan B, Özdem M, Özmen Ö, Önal S, Ergün AG. Lp-PLA2: As an Inflammatory Indicator in an Experimental Hyperlipidaemia and Periodontitis Model. Journal of Clinical Periodontology, 2015, 42 (S17): 86.

4. Tözüm Bulut M., Kırzıoğlu F.Y., Fentoğlu Ö., Doğan B, Özdem M, Özmen Ö, Önal S, Ergün AG. Effects of Rosuvastatin on Alveolar Bone Loss in Periodontitis-lnduced Oxidative Stress Journal of Clinical Periodontology, 2015, 42 (S17): 307.

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma

1. SDÜ BAP tarafından desteklenen “Deneysel Periodontitis Modelinde Statin Kullanımının Oksidatif Stres Belirteçlerine Etkisi” isimli projede yardımcı araştırmacı. Proje numarası 3424-D1-13.

2. TÜBİTAK tarafından desteklenen “Hiperlipidemik Ratlarda Rosuvastatinin Periodontal Patogenezdeki Rolü” isimli projede bursiyer. Proje numarası 213S105.

Sertifikalar

1. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, 21-29 Ocak 2012, Isparta

Katıldığı workshoplar

1. Total Dişsiz Vakaların “All On 4 Konsept” ile Rehabilitasyonu, 22 Mart 2014, İstanbul.
2. Selection Criterias of Biomaterials, Nobel Biocare Türkiye Sempozyumu, 15 Kasım 2014, Antalya.
3. Periimplantitis Tedavisinde Çözüm Önerileri, Nobel Biocare Türkiye Sempozyumu, 15 Kasım 2014, Antalya.
Katıldığı sempozyum ve kongreler 1. Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi, 20-22 Mayıs 2011, İstanbul.
2. Peridontal Regeneration: Current and Future Aspects Symposium, 9-10 Haziran 2011, Konya.
3. III. International Zimmer–Mutlu Dental Implantology Days Symposium, 22-25 Eylül 2011, Antalya.
4. 17. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 19-22 Nisan 2012, Antalya.
5. İnönü Üniversitesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 26-28 Nisan 2012, Malatya.
6. EuroPerio 7, 6-9 Haziran 2012, Viyana, Avusturya.
7. 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 26-29 Haziran 2012, Isparta.
8. Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi, 09-10 Mayıs 2014, İstanbul.
9. 20. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 29-31 Mayıs 2014, Kuşadası, Aydın.
10. 5th International Congress On Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 9-12 Eylül 2014, Isparta.
11. Nobel Biocare Türkiye Sempozyumu, 14-15 Kasım 2014, Antalya.