Çocuk Diş Hekimliği-Pedodonti

Çocuğun ilk karşılaşması gereken diş hekimi grubu pedodontistlerdir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Amerikan Pediatrik Diş Hekimleri Birliği (AAPD) ilk diş hekimi muayenesinin ilk süt dişi çıktıktan sonra (genellikle 6 ay-1 yaş arasında) yapılmasını önermektedir.
Pedodontistler, çocuk psikolojisini çok iyi bildiklerinden dolayı çocuklarda diş hekimi korkusu oluşmasını önlerler. Çocuklarda diş hekimi korkusunun gelişmesi, ileri yaşlardaki diş tedavileri sırasında çok büyük sorunlar çıkartabilir.
Pedodontistler özellikle süt dişlerinin yapılarını, değişme zamanlarını, süt dişlerinin kalıcı dişlerden farklılıklarını ve yapılması gerekenleri daha iyi bilmektedirler. Bundan dolayı çocuklarda diş tedavilerine pedodontistler ile başlanmasında çok büyük faydalar vardır.
Travmatik diş yaralanmaları ve tedavileri konusunda donanımlı olduklarından dolayı, çocukların düşmesi, yaralanması, oyun ve havuz kazası vb. durumlar sonucunda dişlerde meydana gelen problemlerin tedavilerinin pedodontistler tarafından yapılması uzun dönem başarı açısından büyük önem taşımaktadır.
Çocuklarda uygulanan tedaviler fissür örtücü, fluor uygulaması, süt ve daimi dişlerin dolgu ve kanal tedavileri, yer tutucular, dental travma tedavileri, süt dişi kuron kaplamaları, genel anestezi ve sedasyon altında tüm diş tedavileri, çocuklarda diş eti problemlerinin tedavisi ve diş sıkma tedavileridir.
Çocukların ilk ortodontik muayenesinin 7 yaşında yapılması önerilir. Ortodontik tedavi, dişlerdeki çapraşıklığı ve çeneler arasındaki uyumsuzluğu düzelterek; sadece estetiğe yönelik bir çözüm olmayıp, ileride ortaya çıkması muhtemel dişeti hastalıklarını, diş çürüklerini ve çene eklemindeki problemleri de önlemektedir. Ayrıca bu tedavi çiğneme fonksiyonundaki problemi gidermeye ve bozuk olan konuşmayı düzeltmeye de yardımcı olmaktadır.