SİNUS KALDIRMA OPERASYONUÜst çene arka bölgede genellikle azı dişlerinin çekiminden sonra kemik erimesine bağlı olarak kemik yüksekliğinde ciddi bir azalma gözlenmektedir. Dişlerin kaybedildiği ve kemik yüksekliğinin azaldığı bu bölgeye implant uygulanabilmesi için kemik yüksekliğinin artırılması gerekmektedir Bunun için yapılan işleme sinüs lifting (sinüs membranının yükseltilmesi) adı verilmektedir. Sinüs lift işlemi implant cerrahisinden önce gerekli durumlarda sıklıkla yapılan bir operasyondur. Hastanın üst çenesinin yanak tarafında ağız içerisinden bir pencere açılarak sinüs mukozası yukarı doğru itilir. Elde edilen boşluğun içine kemik greftleri doldurulur. Sinüs lift operasyonundan sonra genellikle aynı anda implantlar yerleştirilir veya tam kemikleşmenin gözlenebilmesi için 6 ay beklenerek bu süre sonunda implantlar yerleştirilmektedir.